Nam Đàn: Những nhà nông sản xuất giỏi trên quê hương Bác Hồ

Thứ tư - 30/09/2020 23:32
(Hội NDNA) - Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong 3 phong trào do Trung ương Hội ND Việt Nam phát động, là nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của tổ chức Hội. Phong trào đã được triển khai sâu rộng trong hệ thống tổ chức Hội cả nước nói chung và huyện Nam Đàn nói riêng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia.
Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND Huyện Nam Đàn phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được duy trì và phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng, hiệu quả kinh tế, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương.

Để phong trào ngày càng phát triển và nâng cao hiệu quả, Hội ND huyện phối hợp với các ban ngành của huyện tập trung làm tốt các nội dung, đặc biệt là công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của phong trào nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân, từ đó được đông đảo nông dân hưởng ứng tích cực. Đồng thời vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân phát huy nội lực thực hiện tốt chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ và hội viên nông dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân góp phần vào phát triển kinh tế của huyện nhà.

Năm 2020 toàn huyện có 12.062 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp, tăng 15% so với năm 2016. Trong đó số hộ đạt cấp cơ sở là 7.614, cấp huyện là: 1.183 hộ và xét đề nghị công nhận cấp Tỉnh là: 29 hộ, cấp  TW là: 6 hộ. Trước đây phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tập trung nhiều ở lĩnh vực nông nghiệp thuần túy, các mô hình kinh tế nhỏ lẻ hộ gia đình, nay đã phát triển hầu khắp trên tất cả các lĩnh vực với quy mô lớn hơn, trang trại, gia trại, xưởng cơ khí, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chế biến và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp của nông dân ngày càng phát triển, góp phần từng bước chuyển đổi kinh tế nông thôn huyện nhà từ thuần nông sang nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại...
 
nho ap dung tien bo khoa hoc ky thuat nong dan nam dan ngay cang nang cao thu nhap tren don vi dien tich
Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nông dân Nam Đàn ngày càng nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích
Phong trào thi đua SXKD giỏi góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng cho thu nhập cao, cánh đồng mẫu lớn, tạo sự chuyển biến nhận thức cho người dân trong sản xuất. Mô hình nhà lưới áp dụng công nghệ cao được đầu tư xây dựng ở Nam Anh, Hùng Tiến, Kim Liên, Trung Phúc Cường, Xuân Hoà với diện tích 1,3 ha đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Điển hình hộ anh Trần Khắc Quyền, xóm Quảng Xá, xã Trung Phúc Cường với diện tích 0,3 ha trồng rau củ, dưa chuột, dưa lưới và dưa vàng, dưa Kim hoàng hậu, doanh thu 200 - 220 triệu đồng/vụ, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 3 đến 4 lao động với thu nhập từ  3,5 - 4 triệu đồng/tháng. Hộ anh Nguyễn Văn Long xóm Nhân Hậu- xã Hùng Tiến, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới gắn với phát triển chăn nuôi, diện tích nhà lưới 0,2 ha sản xuất rau an toàn và dưa dưa lưới cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt cung cấp cho các siêu thị. Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: sử dụng hệ thống tưới tự động, giống mới đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng hệ số sản xuất, cho thu nhập bình quân 205 triệu đồng/vụ.

Toàn huyện có 12 cánh đồng mẫu lớn sản xuất liên kết theo chuỗi và 9 vùng sản xuất rau tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP, diện tích cánh đồng thu nhập cao ngày càng tăng, năm 2020 có 92% diện tích đất nông nghiệp cho thu nhập 70 triệu đồng/ha/năm tăng 20% so với năm 2015, trong đó có 77% diện tích cho thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm, tiêu biểu như: mô hình trồng cây hoa lý ở Nam Anh 45 ha, thu nhập đạt 250- 280 triệu đồng/ha; mô hình sắn dây, hẹ, mướp đắng ở Nam Anh, Nam Xuân, Xuân Hòa thu nhập 250-290 triệu đồng/ha; trồng rau ngót xã Nam Thái 28 ha, thu nhập 200 triệu đồng/ha. Số hộ SXKD giỏi trên lĩnh vực này có tỷ lệ lớn trên 55% là những hộ biết kết hợp giữa trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề dịch vụ khác. Đưa máy nông nghiệp vào phục vụ sản xuất như máy cày, máy gặt đập liên hoàn, máy tuốt lạc, ngô cùng với sự siêng năng, cần cù lao động, không cam chịu đói nghèo có tư tưởng bứt phá, ham học hỏi, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con mới vào sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy mặc dù trong 5 năm qua thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xẩy ra ở một số xã nhưng các hộ vẫn có thu nhập hàng năm từ 170 đến 300 triệuđồng giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Ngoài ra loại hình trang trại chăn nuôi kết hợp phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình hộ anh Nguyễn Hà Trung xóm Sen 3, xã Kim Liên, nhận thầu 3,5 ha, nuôi 40 con lợn nái ngoại, 300 con lợn béo, ao cá 3 ha, nuôi ngan, gà, vịt, bồ câu 400 con, lãi ròng 700 triệu – 1 tỷ đồng/năm. Trang trại hộ ông Hoàng Anh Tân xã Nam Cát nuôi gà thịt cho thu nhập 400 - 500 triệu đồng/năm. Hộ anh Phạm Viết Xuân xóm 4 xã Khánh Sơn chăn nuôi bò hàng hóa, gia cầm, sản xuất ngô sinh khối, mỗi năm thu nhập từ 700- 800 triệu đồng….

Đặc biệt sản xuất gắn chế biến được quan tâm và phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô, đã có nhiều sản phẩm có giá trị thương hiệu, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao như: Tương Sa Nam, thực phẩm dinh dưỡng từ gạo Kim Liên, sản phẩm từ chanh Nam Kim, sản phẩm từ Sen Kim Liên, tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây Nam Anh, dò me Nam Nghĩa, miến Quy Chính … đã phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương, tạo việc làm cho hàng trămlao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cùng với đà tăng trưởng của ngành trồng trọt, chăn nuôi, nông dân Nam Đàn ngoài sản xuất nông nghiệp còn tận dụng quỹ thời gian, tay nghề và vốn liếng để tham gia dịch vụ, thương mại. Điển hình nông dân các xã Xuân Hoà, Thị Trấn, Nam Anh, Nam Xuân, Kim Liên, Nam Giang, Trung Phúc Cường... luôn gắn chặt nghề nông với nghề dịch vụ, coi sản xuất nông nghiệp là nghề nuôi sống gia đình, coi dịch vụ thương mại là nghề làm cho kinh tế gia đình khá và giàu lên, chính từ hoạt động thương mại, dịch vụ mà nông dân các xã luôn gắn sản xuất nông nghiệp với thị trường tiêu thụ sản phẩm, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch nhanh và đúng hướng.

Phong trào đã có tác động tích cực để góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở huyện Nam Đàn. Các hộ SXKD giỏi là những hộ đi đầu trong các phong trào, ngoài đóng góp theo quy định của xóm, xã còn ủng hộ bằng tiền, hiện vật và tiếng nói. Từ đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, không khí thi đua xây dựng nông thôn mới, Nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh được lan toả rộng khắp, nhiều nơi nông dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh,đến nay tỷ lệ hộ nghèo huyện Nam Đàn giảm còn 1,46 % theo chuẩn mới.  Sự gắn bó giữa tổ chức Hội với hội viên nông dân ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.
 
c nguy n vpn tng ch t ch hnd t nh phsst bi u t i h i ngh
Hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Nam Đàn giai đoạn (2016 - 2020)
Từ những kết quả đã đạt được, tại hội nghị biểu dương “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 Huyện Nam Đàn vừa qua, lãnh đạo ban, ngành các cấp đã đánh giá cao vai trò của tổ chức Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt tại hội nghị có 3 tập thể và 45 hộ nông dân tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng đã có nhiều thanh tích xuất sắc trong phong trào.

Huyện Nam Đàn được Trung ương chọn làm điểm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2025. Ngoài các chính sách của Trung ương, Tỉnh về Nông nghiệp, UBND huyện Nam Đàn đã có nhiều cơ chế chính sách để đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp. Đây chính là điều kiện thuận lợi để phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi phát triển trên cả diện rộng và chiều sâu. Tin tưởng rằng trong thời gian tới phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tại Huyện Nam Đàn sẽ phát triển nhanh, mạnh và hiệu quả, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà xây dựng Nam Đàn đạt huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.

Trần Văn Lĩnh

Hội ND huyện Nam Đàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay4,333
  • Tháng hiện tại13,668
  • Tổng lượt truy cập6,319,401
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây