Thanh Chương: Phong trào Sản xuất kinh doanh giỏi thúc đẩy thành lập các loại hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Thứ tư - 30/09/2020 22:07
(Hội NDNA) - Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" (SXKDG) được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn toàn huyện Thanh Chương chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.
Được xác định là một trong những phong trào lớn của Hội, có tác động tích cực đến đời sống của đông đảo các tầng lớp nông dân trong toàn huyện. Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKDG được các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hàng năm, các cấp Hội Nông dân chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; động viên hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Làm tốt vai trò cầu nối với các ngân hàng nhằm tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ hộ gia đình sang sản xuất mang tính chất nhóm, tổ... Đến nay, tổng số vốn ủy thác của các ngân hàng là trên176 tỷ đồng cho 4.613 hộ vay. Hàng năm Hội đã liên kết với các doanh nghiệp, cung ứng cho nông dân vay trả chậm hơn 2.000 tấn phân bón các loại. Quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân hơn 3 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn quan trọng giúp xây dựng các mô hình sản xuất để tuyên truyền cho nông dân thực hiện... Từ trong phong trào nông dân thi đua SXKDG, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân.
 
mo hinh san xuat rau cu qua cong nghe cao tai xa thanh tien thanh chuong
Mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao tại xã Thanh Tiên (Thanh Chương)
Phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi tiếp tục phát triển về số lượng, quy mô, chất lượng. Đến nay toàn huyện đã có 24.026 hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi các cấp chiếm 52,09% hộ nông nghiệp. Kết quả công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 12.163 hộ, chiếm 50,60% so với hộ đăng ký. Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" cao là xã Đại Đồng, Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Dương, Thanh Lĩnh, Võ Liệt...Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng,tạo việc làm hàng chục lao động/cơ sở từ đó đã góp phần làm tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống, ổn định xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội. Trong đó có nhiều tấm gương nông dân vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi số thế của địa phương, khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu về trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả có hộ gia đình ông Phan Bá Nga, xã Thanh Đức với quy mô trên 8ha cam, thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP, xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương để không ngừng nâng cao chất lượng, thương hiệu và giá trị kinh tế của cây cam trên đất Thanh Chương. Điển hình trong sản xuất và chế biến chè có gia đình ông Phan Đình Đường, xã Hạnh Lâm, là một nông dân biết khai thác thế mạnh về đất đai, nguồn nguyên liệu của địa phương, mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất, mở rộng hệ thống quy mô nhà xưởng sản xuất đến nay gia đình đã có một giây chuyền chế biến chè hiện đại, sản phẩm chè của gia đình được xuất ra nhiều thị trường trong và ngoài nước, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động và tham gia tích cực các hoạt động của Hội. Trong lĩnh vực chăn nuôi, có anh Phạm Viết Đức xã Thanh Hương, là một điển hình làm tốt khâu liên kết trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm. Về phát triển ngành nghề có nhiều điển hình tiêu biểu như ông Phan Bá Bảy,chủ cơ sở hương trầm Liên Đức. Nhờ đổi mới công nghệ sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết tốt vấn đề về môi trường và an toàn lao động, từ đó thương hiệu hương trầm Liên Đức đãđược UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao và ngày càng được nhiều người biết đến. Cơ sở làm đồ mộc của ông Phạm Văn Luyện xã Thanh Lâm, nhờ làm tốt công tác quản lý nhân công và lấy chữ tín làm đầu nên thương hiệu ngày càng được khẳng định. Cơ sở sản xuất ngày càng mở rộng, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm đến, qua đó đã tạo việc làm cho nhiều lao động có thu nhập cao…
 
cay che gop phan cai thien doi song cua ba con nong dan thanh chuong 1
Cây chè góp phần cải thiện đời sống của bà con nông dân Thanh Chương
Phong trào SXKDG cũng đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, phát triển các trang trại, gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã tham gia tích cực củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Qua đó đã xây dựng và triển khai được nhiều mô hình kinh tế giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, như: mô hình Nhà màng sản xuất công nghệ cao tại xã Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Võ Liệt, Thanh Dương; mô hình trồng cam, chè theo hướng hữu cơ tại Thanh Đức, Thanh Hương, Hạnh Lâm; mô hình ốc bươu đen tại xã Thanh Hòa, Hạnh Lâm, Thanh Tiên, Thanh Dương ..; chăn nuôi bò sinh sản tại Đồng Văn, Thanh Nho; chăn nuội dê sinh sản tại Thanh Nho, Thanh Ngọc; mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại Thanh Xuân, Thanh Hà, Thanh Lâm; mô hình trồng cây ăn quả tại Thanh Hòa, Thanh Mỹ...

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng Vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.Từ kết quả phong trào trong nhiều năm qua mà nhiều Cấp ủy, Chính quyền đã đánh giá cao vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội và giai cấp nông dân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh. Nhiều cơ quan, tổ chức phòng, ban, ngành liên quan đã tích cực phối hợp với Hội Nông dân huyện để triển khai tổ chức, thực hiện một số nội dung công việc trong các chương trình, kế hoạch của Nhà nước về đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở nông thôn thông qua ký kết các Chương trình phối hợp; coi việc phối hợp với Hội Nông dân là một kênh quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nông dân.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào SXKD giỏi trong giai đoạn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền các cấp, sự theo dõi chỉ đạo động viên kịp thời của tổ chức Hội Nông dân, các tầng lớp nông dân huyện nhà tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích to lớn hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI đã đề ra.

Trần Thanh Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay13,271
  • Tháng hiện tại368,500
  • Tổng lượt truy cập7,464,468
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây