Phát huy truyền thống, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức hội.

Thứ năm - 08/10/2020 23:23
(Hội NDNA) - Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, cùng với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Nâng cao vị thế của tổ chức Hội Nông dân trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tự hào truyền thống nông hội đỏ.

Cách đây 90 năm nông hội đỏ, tiền thân của hội nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị của giai cấp nông dân chính thức đ­ược thành lập. Trải qua 90 năm xây dựng và tr­ưởng thành, d­ưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và hội nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp động viên giai cấp nông dân đóng góp tích cực vào sự nghiệp cánh mạng của Đảng, viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.
 
chi hải
Lễ kỷ niệm 90  năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Trải qua 90 năm, dưới sự dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, từ 50.000 hội viên trong cả nước năm 1930, đến nay cả nước đã có trên 12 triệu hội viên. Với công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, Hội Nông dân Việt Nam đã được nhà nước tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các hoạt động. Nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương Đảng, sự đánh giá của Bác Hồ kính yêu đã khẳng định về vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

90 năm qua, lực lượng nông dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần to lớn cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Với nhiều tên gọi khác nhau từ Nông hội đỏ đến Hội Nông dân Việt Nam ngày nay, dù ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, Hội Nông dân cũng luôn là tổ chức đại diện thể hiện vai trò, trung tâm, nòng cốt tập hợp giai cấp nông dân, tổ chức các phong trào nông dân, góp phần làm nên những thắng lợi huy hoàng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của hội, tự hào với truyền thống quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh..... Hội Nông dân tỉnh Nghệ An luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các ban, sở, ngành, đoàn thể,… lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội nông dân trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, năng động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp đáp ứng nhu cầu thiết thực, chính đáng của đông đảo hội viên nông dân; quan tâm khai thác nguồn lực, xây dựng, nhân rộng mô hình hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, hội viên nông dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của phong trào nông dân, tổ chức Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng củng cố và phát triển. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội Nông dân các cấp ngày càng được quan tâm; đội ngũ cán bộ nông dân các cấp tỉnh từng bước trưởng thành. Các chương trình, hoạt động của Hội ngày càng cụ thể, hướng về cơ sở, hỗ trợ nông dân, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội, tạo được niềm tin và thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với những đóng góp xuất sắc đó, Hội Nông dân tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý.

Xây dựng người nông dân thời đại mới.

 Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập thế giới 4.0, người nông dân mới thời kỳ CNH, HĐH đòi hỏi phải là những nông dân có trình độ, kiến thức và khoa học kỹ thuật tiên tiến; phải lành nghề về sản xuất nông nghiệp. Họ cũng phải là những nông dân biết ngoại ngữ, có kỹ năng sử dụng máy móc, tin học và dịch vụ công tốt, hiểu biết về hội nhập quốc tế, phải có sự liên kết hợp tác chặt chẽ, tích cực trong sản xuất, kinh doanh không chỉ nông dân với nông dân, mà còn với cả nhà nước, nhà khoa học, các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân nước ngoài.

Để làm tốt những nhiệm vụ trên thời gian tới các cấp Hội Nông dân cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
 
 
hn qhtnd mo hinh chan nuoi lon o hung nghia 2
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng thăm quan mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hiện đại ở Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên.
trang trai nuoi ga cua anh pham van hoainghi van nghi loc
Trang trại Nuôi gà  của anh Phạm Văn Hoài -Nghi Văn - Nghi Lộc theo hướng chăn nuôi hiện đại.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi giá trị; chủ động giúp đỡ những nông dân sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; xây dựng, hỗ trợ hộ, nhóm hộ, chủ trang trại sản xuất kinh doanh giỏi, hình thành những doanh nhân nòng cốt trong phát triển kinh tế ở nông thôn; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản; tiếp tục thực hiện tốt liên kết “6 nhà” (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông - Nhà ngân hàng - Nhà phân phối) nhằm tạo dựng nền sản xuất nông nghiệp khoa học, đồng bộ, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò đại diện cho nông dân trong xử lý tranh chấp khi quyền lợi của nông dân bị ảnh hưởng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ; đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào hội; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhất là kỹ năng vận động nông dân trong thời kỳ mới và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…
 
ytmh nha luoi cua ho bui thi loi xom tan quang xa tan thanh
Mô hình trồng  rau nhà lưới của hộ Bùi Thị Lợi, xóm Tân Quảng, xã Tân Thành, huyện Yên Thành
 
Các cấp hội nông dân trong tỉnh cần chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết bảo đảm lợi ích chính đáng của nông dân…

Tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, về tổ chức Hội. Phát huy vai trò là người đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên nông dân; hoạt động của Hội theo hướng “gần cơ sở, sát nông dân”, thực sự làm “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”.
 
Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển Hội Nông dân Việt Nam, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là kim chỉ nam soi đường cho Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nhằm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phương Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay6,917
  • Tháng hiện tại34,491
  • Tổng lượt truy cập6,340,224
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây