Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên: Đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động

Thứ tư - 21/06/2023 04:12
(Hội NDNA) - Nhiệm kỳ 2018- 2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, tập trung đạt được nhiều hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XII đề ra. Hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cải tiến, nội dung thi đua phong phú đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp ở các cấp Hội như phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…”. Từ đó khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, hội viên nông dân; tạo ra động lực để giai cấp Nông dân trong Huyện hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
z4383991185123 a5d854590275ead638222379879049088
Nông dân được tập huấn phân bón hữu cơ vi sinh
Để nâng cao chất lượng các phong trào, Hội Nông dân huyện đã xây dựng Chuyên đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh tuyên truyền. Hàng năm, vận động trên 65% hộ hội viên đăng ký và tổ chức bình xét 55-60% hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chủ động thực hiện các giải pháp tích cực tạo điều kiện để nông dân sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Nhằm giúp hội viên có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu,  Hội đẩy mạnh công tác tín chấp cho hội viên vay các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Tổng nguồn quỹ HTND huyện quản lý hiện nay 3,500 tỷ đồng; Trong đó vốn ủy thác của tỉnh 2,6 tỷ đồng cho 07 mô hình và 70 thành viên tham gia. Nhận ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo và các đối tượng chính sách khác, dư nợ đến 31/12/2022 là 108,076 tỷ đồng, cho 1.944 lượt hộ vay, của 63 tổ TK&VV; tín chấp qua Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt số tiền 3,2 tỷ cho 15 hộ hội viên, nông dân xã Hưng Trung; Hội cũng đã tín chấp cho hội viên vay vật tư phân bón trả chậm được 4.650 tấn NPK các loại; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT 450 buổi cho 50.700 lượt hội viên tham gia. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế. Tính đên cuối năm 2022 thu nhập bình quân đầu ngừi đạt 50 triệu đồng/năm.
 
z4375694511582 5f5b7c64dda9a75638222379698267397
Cung ứng phân bón cho hội viên nông dân xã Hưng Lĩnh
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã  tập trung xây dựng 03 chi hội nông dân nghề nghiệp; 25 Tổ hợp tác, 28 tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập với 396 thành viên, các nghề chủ yếu như: chăn nuôi bò, thủy sản, chăn nuôi gà, chăn nuôi tổng hợp;  Phong trào trồng cây ơn Bác, qua gần 3 năm triển khai đã có 18/18 đơn vị triển khai thực hiện, kết quả trồng được 9.936 cây các loại, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo xây dựng mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đến nay toàn huyện có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn, hộ anh Lê Quốc Tân- Hưng Nghĩa, lợi nhuận từ chăn nuôi: lợi nhuận từ 3- 4 tỷ đồng/năm; mô hình mây tre đan hộ anh Hoàng Minh Khánh- Long Xá, lợi nhuận hàng năm từ 2-3 tỷ đồng/năm; mô hình chăn nuôi vịt công nghệ cao,hộ anh Hoàng Xuân Nam- Hưng Đạo, cho xuất chuồng 8.000 con/ năm.; mô hình nhà màng nhà lưới, của hộ anh Nguyễn Văn Sơn, HTX NN & dịch vụ Phú Thịnh xã Hưng Thành… và rất nhiều mô hình khác đem lại giá trị và thu nhập cao cho nông dân, góp phần giải quyết được nhiều lao động cho nông dân.
 
z4391115687063 5ea6a4e379ee9ec638222380795144845
Phong trào "Hàng cây nông dân ơn Bác" được nhân rộng
Bên cạnh đó, Hội còn trực tiếp ký kết với công ty gà DaBaCo cung ứng cho Nông dân 20 vạn con gà giống. Xây dựng 01 mô hình chăn nuôi gà DaBaCo tại 3 đơn vị thị trấn; Hưng Yên Nam và Hưng Trung. Hỗ trợ 01 mô hình chăn nuôi dê tại 2 xã Hưng Lĩnh và Hưng Nghĩa tổng trị giá 266 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ qua Hội nông dân đã xây dựng được 22 mô hình thu gom rác thải hữu cơ để xử lý thành phân bón vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng được 18 mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng của 18 xã, thị trấn. Chỉ đạo các xã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường; thành lập câu lạc bộ nông dân với ATTP; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, trong  nhiệm kỳ qua đã xây dựng được 67 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 64 mô hình cánh đồng lớn; 03 mô hình trồng trọt và chăn nuôi; Triển khai và đăng ký xây dựng được 07 mô hình dân vận khéo; xây dựng được 32 vườn chuẩn NTM.
Với vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân từ huyện tới cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới.  Đã xây dựng được 22 mô hình thu gom rác thải hữu cơ để xử lý thành phân bón vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng được 18 mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng của 18 xã, thị trấn. Các cấp hội đã vận động nông dân hiến 7.325 m2 đất, sửa chữa kênh mương: 8.056 km; đóng góp:43.212 ngày công. Số tiền nông dân đóng góp: 12,3 tỷ đồng. Kết quả, đến nay có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần phấn đấu đưa huyện nhà về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2023.
 
z4391116412250 8e22de743b8f749638222380965613932
Gian hàng nông sản của nông dân huyện Hưng Nguyên
Nhiệm kỳ qua, đã phát triển được 1.650 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện đến đến nay là 15.340 hội viên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 70%. 100% hội viên được tham gia tập huấn tuyên truyền kiến thức mọi mặt để nâng cao trình độ, hiểu biết trên các lĩnh vực. Hàng năm, tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức Hội, không có cơ sở Hội, chi hội yếu kém.

Đồng chí Phạm Hồng Tiến- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “ Nhiệm kỳ 2023- 2028, Hội Nông dân từ huyện tới cơ sở cần tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò trung tâm nòng cốt phong trào nông dân và duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX, xây dựng huyện ngày càng, văn minh, giàu đẹp”.

Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu  với nhiều thời cơ mới, nhưng cũng có nhiều thách thức, song với tinh thần “ đoàn kết, đổi mới, sâu sát, hiệu quả”; xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh trong thời kỳ hội nhập. Tin tưởng rằng, từ những dấu ấn của nhiệm kỳ đã qua Hội nông dân từ huyện tới cơ sở sẽ vững tin quyết tâm trên chặng đường mới xây dựng huyện Hưng Nguyên giàu đẹp - văn minh.

Thuỳ Dương

(Hội ND huyện Hưng Nguyên)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập157
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay22,888
  • Tháng hiện tại353,317
  • Tổng lượt truy cập9,159,017
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây