Sổ tay công tác hội

Sổ tay công tác hội

Tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp

 •   01/04/2024 06:06:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.
T.Ư Hội Nông dân Việt Nam ban hành công văn tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

T.Ư Hội Nông dân Việt Nam ban hành công văn tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

 •   19/03/2024 04:53:49 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đã ký ban hành Công văn số 86-CV/HNDTW về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, kết quả và đề xuất giải pháp

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, kết quả và đề xuất giải pháp

 •   17/03/2024 10:48:27 PM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đất trồng lúa, trên cơ sở bảo đảm an ninh lương thực cho đất nước và xuất khẩu. Chính Phủ đã có chủ trương chuyển một phần diện tích đất trồng lúa kém hiểu quả sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Bài viết này đề cập đến kết quả thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất lúa ở Nghệ An thời gian qua, khó khăn tồn tại và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên gần 449 ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2024

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên gần 449 ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2024

 •   17/03/2024 10:35:12 PM
 •   Đã xem: 1094
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ vừa ký Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ An năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh quyết định sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 448,62 ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2024 sang trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.
Kính mời bà con nông dân và cán bộ, hội viên, bạn đọc đặt câu hỏi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm 2024

Kính mời bà con nông dân và cán bộ, hội viên, bạn đọc đặt câu hỏi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm 2024

 •   11/03/2024 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 3374
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình công tác năm 2024, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào tháng 4 năm 2024 theo hình thức đối thoại trực tiếp và trực tuyến đến 21 điểm cầu huyện, thành phố, thị xã.
Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”

Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”

 •   04/03/2024 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 593
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu tổng quát của Đề án là nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp của Hội Nông dân; khơi dậy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp, sáng tạo của hội viên, nông dân; thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân, cá nhân và tổ chức tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp...
Quy định mới về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Quy định mới về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

 •   28/02/2024 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 2441
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/02/2024, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ký Quyết định số 181-QĐ/HNDTW về việc ban hành Quy định về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Toàn văn dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Toàn văn dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

 •   16/02/2023 05:01:25 AM
 •   Đã xem: 3011
 •   Phản hồi: 0
Mời bạn đọc cán bộ, hội viên nông dân xem toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hướng dẫn tuyên truyền đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hướng dẫn tuyên truyền đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028

 •   30/11/2022 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 862
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/12, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An ban hành Hướng dẫn số 10-HD/HNDT về Tuyên truyền đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 16 về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 16 về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

 •   21/08/2022 05:41:39 AM
 •   Đã xem: 1254
 •   Phản hồi: 0
Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10-8-2022 về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi

Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi

 •   17/07/2022 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 5499
 •   Phản hồi: 0
Quy định số 944-QĐ/HNDTW, ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi hội nông dân

Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi hội nông dân

 •   05/07/2022 10:56:11 PM
 •   Đã xem: 1867
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/3/2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 438-HD/HNDTW về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi hội nông dân. Căn cứ tình hình thực tế, để cụ thể hóa nội dung của Hướng dẫn tới các cấp hội nông dân trong tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 07-HD/HNDT ngày 5/7/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi hội nông dân.
Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân

Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân

 •   12/04/2022 03:49:05 AM
 •   Đã xem: 21200
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/3/2022, BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân. Theo đó công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Chi hội Nông dân như sau:
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

 •   24/03/2022 05:15:54 AM
 •   Đã xem: 1000
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.Theo đó, quy định chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 cụ thể như sau:
Những nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết 04 của BTV Tỉnh uỷ Nghệ An trong các cấp hội nông dân

Những nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết 04 của BTV Tỉnh uỷ Nghệ An trong các cấp hội nông dân

 •   01/03/2022 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 2052
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Nghệ An yêu cầu Hội ND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo hội nông dân cơ sở tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hoá nội dung nghị quyết tại các cuộc họp BCH hội cơ sở. Đảm bảo 100% cán bộ từ chi hội được tiếp cận Nghị quyết này.
Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2025

Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2025

 •   22/02/2022 03:17:48 AM
 •   Đã xem: 2578
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/12/2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 – 2025, Ban Biên tập xin giới thiệu đến hội viên, nông dân một số chính sách cụ thể như sau:
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

 •   15/02/2022 02:54:17 AM
 •   Đã xem: 1729
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo với những nội dung sau:
Xuân của niềm tin và khát vọng

Xuân của niềm tin và khát vọng

 •   30/01/2022 08:07:00 PM
 •   Đã xem: 3941
 •   Phản hồi: 0
Xuân Nhâm Dần đang đến! Khép lại một năm đầy biến động, thử thách gian truân, lòng người lại rạo rực đón mùa Xuân mới với những khát vọng và niềm tin mới.
Nội dung tuyên truyền quý I năm 2022

Nội dung tuyên truyền quý I năm 2022

 •   11/01/2022 04:04:58 AM
 •   Đã xem: 1634
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 10-HD/HNDT ngày 28/12/2021. Để triển khai tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, Ban Thường Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở Hội cần tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập187
 • Hôm nay22,888
 • Tháng hiện tại353,447
 • Tổng lượt truy cập9,159,147
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây