Phát huy sức mạnh đoàn kết sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)

Thứ hai - 10/10/2022 03:31
(Hội NDNA) - Sáng ngày 10/10, Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) và Chương trình hành động số 16 –CTr/TU, ngày 01/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh do đồng chí Hoàng Đình Tuấn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn khảo sát làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Sau 20 năm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Hội Nông dân tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 Nhằm mở rộng các hình thức đoàn kết, tập hợp nông dân, Hội Nông dân tỉnh chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, nhất là chất lượng, nề nếp sinh hoạt chi hội. Đổi mới nội dung sinh hoạt, hoạt động Hội đảm bảo ngày càng sát thực với nhu cầu chính đáng của nông dân, phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ, nhịp sinh hoạt, sở thích của nông dân. Tuyên truyền thông qua mô hình điển hình, vận động gắn với tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ. Vì vậy, sức hấp dẫn của sinh hoạt Hội Nông dân đối với hội viên ngày càng cao và do đó tăng năng lực tập hợp của tổ chức Hội. Số chi hội sinh hoạt đủ kỳ chiếm gần 80%, sốn hội viên nông dân thamm gia sinh hoạt bình quân đạt trên 65%. Tỷ lệ tập hợp nông dân tăng trong 20 năm qua, từ 72,3% vào năm 2003 lên 85% vào năm 2022.
 
20221010 080811
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thông qua báo cáo tóm tắt kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)
Đẩy mạnh xây dựng và phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nông dân. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 660 tổ hội nghề nghiệp, 36 chi hội nghề nghiệp. Từ các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, hội nông dân các cấp đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập được 451 tổ hợp tác.

Bên cạnh đó, các hình thức tập hợp nông dân như thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, tổ, đội nhóm giúp nhau phát triển sản xuất,các hoạt động giúp nhau vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, khó khăn đột xuất; giúp nhau tiêu thụ nông sản... cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo như tổ nông vụ, câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, tổ liên kết sản xuất…Từ những hoạt động tương thân tương ái trong hội viên nông dân đã nuôi dưỡng, phát huy mạnh mẽ, bền chặt tinh thần đoàn kết gắn bó trong hội viên, nông dân trong từng thôn, từng xã, trong tỉnh, cũng như trên phạm vi cả nước.
 
20221010 090336
Đồng chí Nguyễn Đăng Tịnh - Phó trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc
Tăng cường hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân. Tính từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm, toàn tỉnh mở được 150 lớp dạy nghề ngắn hạn (trong đó Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp, Hội Nông dân tỉnh mở bình quân mỗi năm 37 lớp); 1.500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 70.000 lượt hội viên, nông dân; tín chất cho nông dân vay theo hình thức trả chậm bình quân mỗi năm khoảng 18.000 tấn phân bón, hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi. Số dư nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội của Hội Nông dân cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất đạt 3.008 tỷ đồng; phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay với số dư hơn 2.110 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 84,654 tỷ đồng đã triển khai cho vay xây dựng hàng ngàn mô hình phát triển kinh tế trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, các cấp hội còn tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án của các cấp các ngành để hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình điển hình, nhân ra diện rộng. Mỗi năm toàn tỉnh thực hiện trên 150 mô hình kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, riêng Hội Nông dân tỉnh mỗi năm chỉ đạo xây dựng từ 15-20 mô hình kinh tế.
 
20221010 092241
Đồng chí Nguyễn Đức Hoài - trưởng phòng Tổng hợp, Đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Tỉnh uỷ nêu lên ý kiến của mình tại buổi làm việc
Phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, huy động được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, nông dân. Các cấp hội đã tập trung chỉ đạo triển khai phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm và giảm nghèo bền vững, gắn với phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh. Song song với việc tuyên truyền, vận động, hội nông dân các cấp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn, chuyển giao KHKT cho nông dân, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ về vốn, giống, vật tư, phân bón để nông dân vay đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình tại các địa phương. Bình quân hàng năm, có trên 280.000 hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2021, số hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 146.708 hộ. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Đề án thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu các cấp.

Công tác vận động hội viên nông dân giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu luôn được các cấp hội quan tâm. Hàng năm có 100% cơ sở hội xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo. Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ sinh kế cho hộ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo bền vững được các cấp hội tổ chức thực hiện như: Mô hình hỗ trợ giống gà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của Hội Nông dân thành phố Vinh; mô hình hỗ trợ con giống (lợn, gà), vật tư, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho hộ hội viên nông dân nghèo của Hội Nông dân huyện Đô Lương; đề án “Ngân hàng bò” của huyện Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, “Góp gạch xây nhà cho hộ nghèo của huyện Đô Lương, Quỳ Châu; hỗ trợ giống cây, hỗ trợ cải tạo vườn của huyện Thanh Chương.
 
20221010 095222
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn khảo sát kết luận buổi làm việc
Để cụ thể hóa phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phát động sâu rộng trong toàn thể hội viên, nông dân Phong trào xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”; Phong trào xây dựng “Vườn chuẩn nông thôn mới”, “Vườn mẫu nông dân”. Đến thời điểm hiện nay đã có 447/447 cơ sở hội thuộc 21 đơn vị huyện, thành, thị hội trồng được 662 “Hàng cây nông dân ơn Bác”, 50 “Vườn cây nông dân ơn Bác”, với tổng số cây trồng được là 82.711 cây ngoài ra có khoảng 200 ngàn hội viên nông dân đã trồng được 589.688 cây, đưa tổng số cây xanh trồng được theo chương trình 1 triệu cây xanh, đạt 672.399 cây xanh; hướng dẫn xây dựng 327 vườn chuẩn nông thôn mới và 536 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi làm việc các đồng chí trong đoàn khảo sát đã tập trung thảo luận xoay quanh các nội dung như: Đưa ra các giải pháp hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn đặc biệt là ở các huyện miền núi, liên kết, tập hợp hội viên phát triển kinh tế thông qua xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, bảo vệ lợi ích của hội viên nông dân…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra, những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX); đồng thời đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới Hội Nông dân tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ như: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác vận động quần chúng; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và các phong trào thi đua do các cấp hội phát động. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên theo nghề nghiệp và loại hình sản xuất kinh doanh, cải tiến nội dung sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện làm việc, lao động sản xuất của hội viên nông dân để tạo sự gắn kết giữa hội viên nông dân với tổ chức hội. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết giữa hội viên nông dân vùng đồng bào có đạo...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí trong đoàn; trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn khảo sát.

 

Thanh Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay14,412
  • Tháng hiện tại561,223
  • Tổng lượt truy cập9,943,872
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây