Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ năm - 28/09/2023 23:20
(Hội NDNA) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của 55.558 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.
z4734838613879 17e426ce39b6a7e6290b4b39c83105a0
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội cấp tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Đại hội vui mừng chào đón các đoàn đại biểu hội nông dân các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thành phố Hà Nội đến dự, chúc mừng Đại hội.
z4734838603759 a6149726471658c5469c119d97d79d36
Các đại biểu than dự Đại hội

ĐẠI HỘI CỦA "ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN"

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh. Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều định hướng mới, yêu cầu mới.
 
z4734838598169 666ad58791d8fc2dd1b60e9c23a71114
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, từ đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hội vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.
 
z4734838600917 0df90ba5a659b8c0646e69eb42a7f462
Các đại biểu chính thức dự Đại hội

Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực sự tiêu biểu, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; bầu đại biểu thay mặt hội viên, nông dân toàn tỉnh tham gia có trách nhiệm, hiệu quả các diễn đàn Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định: Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức và còn những hạn chế, khuyết điểm, song công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật. Vai trò của tổ chức Hội được phát huy; niềm tin và sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức Hội được nâng lên.
 
z4734838601185 c08244da284b366514d8a1f9ccf48d78
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện, hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu do Đại hội IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra, hoàn thành 13/13 chỉ tiêu, trong đó, có 6/13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Bước vào nhiệm kỳ mới, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế, vừa tạo thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi người nông dân phải thay đổi và nỗ lực lớn hơn, đồng thời, đòi hỏi tổ chức Hội phải đổi mới mạnh mẽ hơn.
Các đại biểu chính thức dự Đại hội

“Chúng ta vui mừng với những kết quả đạt được, nhưng chắc hẳn trong mỗi đại biểu Đại hội luôn nhắc nhở phải không ngừng phấn đấu, suy nghĩ, tìm tòi, quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng nông dân Nghệ An phát triển toàn diện, để nông dân thực sự là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu.

Qua đó, đồng chí nhấn mạnh: Đại hội nêu cao ý chí, khẳng định niềm tin, quyết tâm của cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà chung sức đưa công tác Hội và phong trào nông dân lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Nghệ An thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại như Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị đã đề ra.
 
z4734838585908 75d490e50a3ab29787135b305053fa12
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại phiên toàn thể, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa IX trình Đại hội thảo luận mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới là: Xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nông dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Tăng cường niềm tin và sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức Hội. Xây dựng nông dân Nghệ An phát triển toàn diện, văn minh, nghĩa tình, có năng lực làm chủ, tinh thần đổi mới,  sáng tạo, hợp tác, liên kết, từng bước chuyên nghiệp. Khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, của nông dân, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó là xem xét 15 mục tiêu cụ thể gắn với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp để xây dựng nông dân Nghệ An phát triển toàn diện; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó là nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng trình Đại hội thảo luận, xem xét 9 chương trình, đề án trọng điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với trách nhiệm và tình cảm, các đồng chí: Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
z4734838564694 dbc3ba04c2389d1939f791a5ba87871b
Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
z4734838580282 702a90e21b7b28c4f50112247ce57213
Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng

Các đồng chí đã thay mặt Trung ương Hội và Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tổ chức Hội và phong trào nông dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định sự đóng góp tích cực của phong trào nông dân Nghệ An vào thành tích chung của phong trào nông dân cả nước cũng như quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhà; đồng thời, định hướng nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà trong thời gian tới.
 
z4734838581310 ebfaffc2d33e64e92314c4efd4b2c832
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028
z4734838575549 29ef7aa804abaf8aa83e4ef0f1a3e1c5
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng Đại hội bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với nội dung: Hội Nông dân tỉnh Nghệ An “Đoàn kết – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”.
 
Trong phiên làm việc thứ nhất vào chiều 27/9, Đại hội đã tiến hành thảo luận và đã biểu quyết với sự thống nhất rất cao tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 40 đồng chí, bầu tại Đại hội 40 đồng chí (khuyết 3). Trong phiên toàn thể sáng 28/9, 40 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và ra mắt nhận nhiệm vụ.
 
z4734838575691 5a3f154000bc6f51af206a4553b8c054
Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028
z4734838573653 df5a3ebc0ded965e39820d0a37d1b70c
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trân trọng cảm ơn, phấn khởi đón nhận trách nhiệm mà Đại hội đã tin tưởng giao phó. “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, để hoàn thành tốt trọng trách đó đòi hỏi phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao và luôn khát vọng đổi mới. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết, gắn bó, gương mẫu, không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu vì mục tiêu chung xây dựng Hội vững mạnh, vì nông dân, cùng nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới”, đồng chí Nguyễn Quang Tùng phát biểu.
 
Các đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
z4734838574078 dad41df4fed75a599d1e8fb7b7d09172
HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong quá trình đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và động viên của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hướng dẫn, ủng hộ của các Ban Trung ương Hội; sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là  sự hưởng ứng, ủng hộ của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong toàn tỉnh, sự giúp đỡ của các đồng chí là cán bộ Hội qua các thời kỳ.
 
z4734838564730 43ef63011f800ab969f4d4a75acf8c9c
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu thăm các gian hàng sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Nghệ An.

Chiều nay (28/9), Ban Chấp hành Hội Nông dân Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra khóa mới.

Nguyễn Hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay22,211
  • Tháng hiện tại319,779
  • Tổng lượt truy cập9,702,428
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây