Hội Nông dân tỉnh Nghệ An được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc

Thứ năm - 21/01/2021 10:50
(Hội NDNA) - Ngày 21/01 , Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 966-DA/TW ngày 31/12/2010 của BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Nâng cao hiệu quả hoạt động Qũy Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011- 2020.


Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Hội và phong trào nông dân

 

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các cấp hội nông dân trong tỉnh tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Nổi bật trong công tác tuyên truyền năm 2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức phát động mỗi cơ sở hội xây dựng 1 “ Vườn chuẩn nông thôn mới”, 1 “ Hàng cây nông dân ơn Bác” gắn biển chào mừng đại hội đảng các cấp. Đây là các hình thức tuyên truyền có hiệu quả tích cực, phù hợp đối với hội viên, nông dân, được nông dân đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Triển khai kịp thời, có hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động cán bộ, hội viên, nông dân ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch (tổng trị giá 9,2 tỷ đồng). Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chủ động phòng chống thiên tai, lũ lụt và tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân các địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

 

064818781ea2eefcb7b3
Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đọc Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Công tác tổ chức, xây dựng Hội được các cấp Hội quan tâm cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Hội; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp. Số chi hội sinh hoạt đủ kỳ đạt gần 80%, tỷ lệ hội viên dự sinh hoạt định kỳ đạt trên 75%. Toàn tỉnh kết nạp được 10.896 hội viên, đạt 106,7% chỉ tiêu đề ra. Xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở hội, chất lượng hội viên trên phạm vi toàn tỉnh; lập danh sách cán bộ, hội viên toàn tỉnh; xây dựng phương án quản lý dữ liệu hội viên trên máy vi tính. Tổng số hội viên toàn tỉnh đến 30/11/2020 là 497.903 hội viên;  Việc xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp được chú trọng; nhận thức về mục đích, ý nghĩa việc xây dựng, phát triển chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong các cấp hội được nâng lên. Trong năm, toàn tỉnh đã thành lập được 13 chi hội nghề nghiệp, 235 tổ hội nghề nghiệp.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Kết quả  đến nay toàn tỉnh có 184.802 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, giai đoạn 2020-2023; kết quả trong năm 2020 đã tổ chức được 01 Lễ phát động “Nông dân Nghệ An với Nông sản thực phẩm an toàn” cho trên 300 cán bộ hội viên nông dân tham gia; in trên 1000 tờ rơi tuyên truyền về sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn phát cho hội viên nông dân; tổ chức cho hội nông dân các huyện, thành, thị ký cam kết “ Nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn”; phối hợp với các cấp, ngành tổ chức được 40 lớp tập huấn trang bị kiến thức về nông sản thực phẩm an toàn cho gần 1.300 cán bộ, hội viên nông dân.
 
yenthanh4
Hội viên, nông dân chăm sóc hàng cây nông dân ơn Bác tại huyện Yên Thành

Tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp. Trong năm 2020 các cấp hội nông dân trong tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo và xây dựng được 526 hàng cây nông dân ơn Bác với chiều dài 161.078 m, 21 vườn cây ơn Bác với diện tích 26.060 m2; xây dựng 88 vườn chuẩn nông thôn mới, và 415 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả.  Trong năm 2020 các cấp hội trong tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn thành lập 80 tổ hợp tác và 04 hợp tác xã; xây dựng 114 mô hình kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất và đảm bảo an toàn, trong đó Hội nông dân tỉnh trực tiếp đầu tư nguồn vốn xây dựng 11 mô hình.
 
hn
Mô hình chăn nuôi lợn an toàn tại Hưng Nguyên

Điểm nhấn trong Hội nghị lần này là việc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 966 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020”. Đây có thể coi là nguồn lực rất lớn, tạo sức bật và tính đột phá giúp cho hội viên, nông dân vươn lên trong sản xuất, kinh doanh.

Hội Nông dân Nghệ An đạt nhiều thành tích trong năm 2020

Năm 2020, vượt qua những khó khăn và thách thức, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo các cấp Hội đạt được nhiều thành tích. Tổng kết năm 2020 Hội Nông dân tỉnh Nghệ An được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân; tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền vận động hội viên, nông dân phòng chống đại dịch Covid- 19; Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân.
 
Những kết quả nổi bật trong công tác Hội
và phong trào nông dân năm 2020
- Kết nạp được 10.896 hội viên, đạt 106,7% chỉ tiêu đề ra.
- Có 184.802  hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.
- Thành lập được 13 chi hội nghề nghiệp, 235 tổ hội nghề nghiệp.
- Trực tiếp hướng dẫn thành lập 80 tổ hợp tác và 04 hợp tác xã; xây dựng 114 mô hình kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất và đảm bảo an toàn.
- Chỉ đạo và xây dựng được 526 hàng cây nông dân ơn Bác với chiều dài 161.078 m, 21 vườn cây ơn Bác với diện tích 26.060 m2.
- Xây dựng 88 vườn chuẩn nông thôn mới, và 415 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới.


Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh  biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua năm 2020.
 
a 2 tong ket hoi 16112252184651091142748
a 1 tong ket hoi 16112250952031042290666
6a4912b0146ae434bd7b
76e0071901c3f19da8d2
Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh
z2291135579136 6fec57a5ac673f898677707191304af5
Hội nông dân các huyện, thành, thị  cùng ký kết vào bản giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2021. 
efc2f38beb531b0d4242
Nhân dịp này, Hội nghị  tặng hoa chia tay các  đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khoá IX  được điều động, luân chuyển tham gia các vị trí công tác mới và nghỉ chế độ.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh phương hướng trong thời gian tới: Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, chất lượng hội viên; quan tâm tập hợp nông dân các vùng đặc thù, các hình thức sinh hoạt văn hoá trong hội viên, nông dân; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân; tích cực, hiệu quả, rõ việc trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; triển khai tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác Hội và phong trào nông dân.
 

Hiếu Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay14,121
  • Tháng hiện tại480,458
  • Tổng lượt truy cập8,681,930
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây