Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Thứ sáu - 16/10/2020 22:11
Chiều 16/10, tại TP. Vinh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho hơn 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương;…

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường
PHÁT HUY TINH THẦN DÂN CHỦ, TRÁCH NHIỆM CAO

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Tại phiên trù bị hôm nay, Đại hội sẽ thực hiện các nội dung gồm: Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thảo luận thống nhất chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội cũng sẽ thảo luận góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử, nghi thức và sinh hoạt của các đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc phiên trù bị. Clip: Lâm Tùng
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

“Những nội dung trong phiên trù bị Đại hội hôm nay, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của Đại hội, vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy  phổ biến, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn phân tổ, địa điểm họp của các tổ, hướng dẫn họp tổ đại biểu.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Thông báo kết luận số 159 của Bộ Chính trị về thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII đã sao gửi dự thảo các văn kiện và hướng dẫn các cấp ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân, của các đoàn thể chính trị - xã hội và ý kiến thảo luận, góp ý tại đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Tại phiên trù bị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Cường
GÓP Ý NHIỀU NỘI DUNG VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An điều hành phần thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Sau khi nghe tổng hợp các ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, góp ý đối với các văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh; Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương; Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu đã có phát biểu tham luận góp ý nhiều nội dung vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Cường

Tại phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhphát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Thành Cường

Kết luận phiên trù bị, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn các đại biểu lãnh đạo, chuyên viên các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách theo dõi Nghệ An đã về dự, chỉ đạo phiên trù bị Đại hội; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể đại biểu tham dự Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của phiên trù bị.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Thành Cường

Để phiên khai mạc Đại hội chính thức ngày 17/10 có chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình diễn ra Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu về tham dự Đại hội tiếp tục chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trong Nội quy và Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua. Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý trên cơ sở tài liệu phục vụ Đại hội, đồng thời bảo quản, sử dụng tài liệu đúng quy định…

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX
1- Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
2- Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
3- Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
4- Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy
5- Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
6- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
7- Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
8- Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9- Đồng chí  Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
10- Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh
11- Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
12- Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh 
13- Đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn
14- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn
15- Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 

Nguồn tin: Báo Nghệ An: baonghean.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập108
  • Hôm nay8,329
  • Tháng hiện tại38,404
  • Tổng lượt truy cập7,507,857
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây