Cầu nối giữa người dân và tín dụng chính sách

Thứ tư - 04/10/2023 21:00
(Hội NDNA) - Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) là ngân hàng duy nhất thực hiện ủy thác vốn tín dụng chính sách cho các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy được sức mạnh của mình, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Tương Dương đã và đang đưa vốn tín dụng chính sách đến người dân kịp thời, thuận lợi, hiệu quả.
Để thực hiện tốt các nội dung ủy thác, tổ chức chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn huyện Tương Dương đều phân công cán bộ hội phụ trách công tác ủy thác, bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, thực hiện việc ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện. Các cấp hội, đoàn thể mở sổ sách theo dõi hoạt động ủy thác cho vay. Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các hội, đoàn thể thành lập mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) rộng khắp ở 146 thôn, bản trên địa bàn toàn huyện. Đội ngũ tổ trưởng của các Tổ TK&VV đều là những cán bộ tại thôn, bản năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động ủy nhiệm.
 
z4752632320822 2129efdc7f909806ca2f12d7939b3716
Công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay từ Ngân hàng CSXH.
Đặc biệt, Ban Thường vụ tổ chức hội, đoàn thể cấp xã không được kiêm nhiệm Ban quản lý Tổ TK&VV để đảm bảo việc kiểm soát, đôn đốc hoạt động của Tổ TK&VV theo đúng quy định. Các hội, đoàn thể thực hiện tốt việc giám sát, đôn đốc Ban quản lý Tổ thực hiện các nhiệm vụ được ủy nhiệm theo hợp đồng đã ký, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc Ban quản lý Tổ giám sát việc sử dụng vốn vay...

Hàng năm, Hội đoàn thể các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện. Đồng thời, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát cho Ngân hàng CSXH và hội, đoàn thể cấp trên để nắm bắt. Trong năm nay, các cấp hội, đoàn thể đã tổ chức kiểm tra 60 lượt xã, 380 lượt Tổ TK&VV,10.548 hộ vay vốn, số tiền 445.632 triệu đồng qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy công tác nhận và quản lý vốn vay tín dụng chính sách tại cơ sở ngày càng tốt hơn, nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy tốt, hiệu quả nguồn vốn, hồ sơ được sắp xếp lưu giữ đầy đủ, khoa học, đúng theo hướng dẫn tại văn bản số 3920/NHCS-TDNN, chất lượng tín dụng tại các đơn vị cấp xã ngày càng tốt hơn.
 
z4752664659755 ccbdd0fd04ad3e842f6683a264d7a8e3
Nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả
Các Tổ TK&VV theo cấp thôn đã giúp cho việc quản lý được tốt hơn, thuận lợi trong việc bình xét vay vốn đảm bảo đúng đối tượng, thuận tiện cho việc sinh hoạt định kỳ theo quy ước hoạt động của tổ. Hàng năm, các hội, đoàn thể các cấp đều tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, những vướng mắc, giải pháp thực hiện hiệu quả tốt hơn các nội dung ủy thác.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa Ngân hàng CSXH huyện và cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trên địa bàn huyện được thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng Chính sách của Chính phủ đến với người dân, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát vốn vay, đôn đốc thu nợ quá hạn, thu lãi tồn đọng, thu nợ bị chiếm dụng, tập huấn nghiệp vụ cho hội, đoàn thể cơ sở cấp xã, Ban giảm nghèo và các Tổ TK&VV; phối hợp giao ban định kỳ...

Các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã thực sự là cầu nối giữa người dân và nguồn vốn tín dụng chính sách qua uỷ thác vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội qua đó, tạo nguồn vốn cho Hộ nghèo và các hộ gia đình khác có vốn đầu tư, sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, xây dựng nhiều mô hình, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo sự chuyển biến về cách nghĩ, cách làm, tác động đến ý thức có vay có trả của người dân. Ngoài ra, hoạt động ủy thác vốn vay giúp cho phong trào của các cấp hội thêm phong phú, tạo sự gắn kết với việc phát triển kinh tế, thúc đẩy nhiều mô hình có hiệu quả.
 
z4752678319983 b38ec38442be5349e891302d7b502b13
Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng cho tổ trưởng Tổ TK&VV
Tính đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Tương Dương đã ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội 18 chương trình tín dụng chính sách, Tổng dư nợ 559,8 tỷ đồng/ 10.577 hộ, vốn vay được phủ kín đến 146 thôn, bản, qua 265 tổ TK&VV; doanh số cho vay đạt 124,9 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 72,9 tỷ đồng. Một số Hội đoàn thể có dư nợ quản lý cao, chất lượng hoạt động ủy thác tốt, như Hội LHPN xã Tam Quang, dư nợ quản lý 24,2 tỷ đồng/9 tổ TK&VV; Hội Nông dân xã Tam Quang dư nợ quản lý 18,4 tỷ đồng/8 tổ TK&VV; hội CCB Tam Quang dư nợ quản lý 15,2 tỷ/5 tổ TK&VV, đoàn Thanh niên Tam Quang dư nợ quản lý 12,8 tỷ đồng/5 tổ TK&VV;hội LHPN thị trấnThạch giám 19tỷ/6 tổ TK&VV, LHPN xã Yên na 16tỷ/6tổ TK&VV, hội Nông dân Thị trấnThạch giám 13,6 tỷ/6 tổ TK&VV.

Ông Trần Xuân Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết: Xác định việc tạo nguồn vốn giúp hội viên phát triển sản xuất là một nội dung trọng tâm, do đó, hoạt động ủy thác tín dụng chính sách được xây dựng thành tiêu chí quan trọng trong quy chế thi đua của các cấp Hội. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng ủy thác do Hội thực hiện tăng vượt bậc, chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ thấp với dư nợ đạt 161,9 tỷ đồng, với 3.108 hộ và 80 Tổ TK&VV. Nợ quá hạn là 0 triệu đồng, chiếm 0% tổng dư nợ ủy thác. Nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội, các hội viên đã xây dựng được mô hình kinh tế sản xuất, thu nhập nông dân ổn định, đời sống được cải thiện đáng kể. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành và địa phương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quan tâm bố trí tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, bổ sung thêm chương trình tín dụng đối với những hộ gia đình thuộc diện thu nhập trung bình...
 
z4368890374581 76eb39baee70a31fd44e408f94667400
Nhờ nguồn vốn vây Ngân hàng CSXH nhiều nông dân trên địa bàn Tương Dương làm giàu, thoát nghèo
Việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ Hộ nghèo của huyện giai đoạn 2017 - 2022 từ 41,5% xuống còn 34,03 %; Trong năm 2022 và 09 tháng đầu năm 2023 có 5.124 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Đã xây dựng và cải tạo được 1.440 công trình nước sạch và vệ sinh; Tạo việc làm cho 285 lao động; 253 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động, Tạo điều kiện cho 37 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; Cho 420 HSSV có điều kiện để mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Cho 21 hộ gia đình vay vốn nhà ở xã hội, 25 Hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 1719/QĐ-TTg…

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội./.

Hoàng Thắng – Trần Hải

(NHCSXH, Hội ND huyện Tương Dương)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay25,295
  • Tháng hiện tại297,188
  • Tổng lượt truy cập9,679,837
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây